Project Description

CSH BORKE

Izradili smo glavni i izvedbeni projekt konstrukcije luksuzne vile kao projektanti suradnici partnerskom uredu u Njemačkoj. Glavni projekt je obuhvaćao statički proračun, dok smo za izvedbeni projekt izradili armaturne nacrte.