Statički proračun (projekt konstrukcije)

Projekt konstrukcije, odnosno statički proračun je uz projekt arhitekture najvažniji dio glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole. Sastoji se od tehničkog opisa, dokaza mehaničke otpornosti i stabilnosti te planova pozicija. Glavni cilj u statičkom proračunu jest dokazati mehaničku otpornost konstrukcije na sve vrste djelovanja koje na nju djeluju. Vrlo je bitno pritom sagledati sve ulazne podatke. Najbitniji ulazni podaci su karakteristike tla (pribavljanje geomehaničkog elaborata) lokacije s obzirom na potresna područja, brzine vjetrova, opterećenje snijegom i sl. te sama geometriju konstrukcije. Da bi se kvalitetno odradio projekt statike vrlo je bitno iskustvo statičara i tehnologija u kojoj radi (software).

Kao projektni ured trudimo se tehnološki biti ispred ostalih pa naši stručnjaci (statičari) koriste najnovije tehnologije u projektiranju (BIM).

Dlubal RFEM

Kod izrade glavnog projekta konstrukcije (statički proračun) koristimo specijalizirani software koji proizvodi njemački proizvođač Dlubal RFEM:

 • Dlubal RFEM je 3D BIM software koji izračunava unutarnje sile metodom konačnih elemenata (Finite Element Method)
 • omogućuje nam proračun najsloženijih statičkih konstrukcija

Osnovni modul omogućuje:

 • proračun unutarnjih sila

Dodatni moduli omogućuju:

 • dimenzioniranje svih vrsta građevinskih konstrukcija
 • armirano betonske, čelične, drvene, aluminijske, staklene konstrukcije,
 • proračun veza kod čeličnih i drvenih konstrukcija, 
 • dimenzioniranje temelja, 
 • izračun proboja na pločama, 
 • dinamičku analizu (potres) 
 • mnoge druge module koji su nam potrebni za proračune svih vrsta konstrukcija.

Dlubal RFEM

Uz RFEM 5 naše konstrukcije sastavljene od štapastih elemenata proračunavamo Dlubalovim RSTAB 8 softwareom. On je preteča RFEM-a 5 pa je tako i poznat mnogim starijim inženjerima. S RSTAB-om i RFEM-om se mogu se jednostavno i brzo definirati statički sustavi. Osnovnim modulom se mogu proračunati unutarnje sile, deformacije i reakcije ležajeva, dok su za dimenzioniranje potrebni dodatni moduli, s obzirom na specifičnost materijala i standarda.

Naš statičar (inženjer građevinarstva) uz upotrebu Dlubal RFEM softwarea može dokazati bilo koji tip konstrukcije, bez obzira na složenost.

Više primjera izrade statičkog proračuna unutar našega ureda mogu se pronaći na našim referencama.

 • statika