Planovi oplate

Planovi oplate su neizostavni dio izvedbene projektne dokumentacije. Po logičnom slijedu izrade projektne dokumentacije, nakon statičkog proračuna armirano-betonskih (AB) konstrukcija treba izraditi izvedbene nacrte. Njih čine planovi oplate i armature koji u izvedbenoj fazi predstavljaju podlogu građevinskoj firmu za izvodbu AB radova.

Planovi oplate predstavljaju detaljne nacrte nosive armirano-betonske konstrukcije koji izvođačkoj firmi služi za izradu oplate armirano-betonskih konstrukcija. Dio su izvedbenih nacrta crtanih u mjerilu 1:50, a na temelju planova oplate se izrađuju planovi armature. Oni su idući korak koji po pozicijama predstavlja svu armaturu koja se treba ugraditi. Oba plana baziraju se na prethodnom statičkom proračunu.

U planovima oplate tlocrt se crta kao horizontalni presjek na oko 1,0 m od stropa s pogledom prema gore. Svaki betonski element se detaljno specificira, kotira i označava, odnosno smjesti u prostoru. Preko tlocrta ucrtavaju se svi karakteristični presjeci u prevaljenom položaju (otvori u stropnoj ploči, nadvoji, počeci i završeci stubišnih krakova..).

schalplan
schalplan

Koje sve elemente dobar plan oplate sadrži?

sastavnicu na kojoj su definirani svi najbitniji podaci o projektu
specifikaciju građevinskih materijala – betona, armature, klase drva, opeke i sl.
osi građevine – zamišljene referentne linije od kojih kotiraju svi glavni konstruktivni elementi
tlocrtna dispozicija građevine u mjerilu 1:50 sa svim potrebnim kotama
visinske kote kojima se definiraju gornja i donja relativna visina elementa u odnosu na definiranu referentnu apsolutnu visinu

dovoljan broj prevaljenih presjeka u mjerilu 1:50
detaljna specifikacija svih proizvoda koji se ugrađuju u fazi izrade oplate (npr. elementi za prekid toplinskog mosta, elementi za nastavljanje armature i sl.)
legendu oznaka šrafura, ispuna, oznake otvora, šliceva

pravilno i detaljno označene prodore instalacija kroz betonske elemente

– Dovoljan i potreban broj detalja u mjerilu 1:25, 1:20, 1:10, 1:5 i sl.
posebne upute (ukoliko postoje) za ugradnju betona, mjesta prekida betoniranja, mjesta razvitka kontrolirane pukotine.

Naš tim inženjera građevinarstva te građevinskih tehničara izrađuju planove oplate u BIM tehnologiji s najvišom razinom kvalitete.

Više primjera planova oplata izrađene unutar našega ureda možete pronaći na linkovima na dnu stranice, a slobodno nam se javite putem kontakt obrazaca.