Loading...

Što je BIM?

BIM tehnologija (eng. Building Information Modeling) je koncept koji se odnosi na 3D modeliranje građevinskih podataka. Model se sastoji od 3D elemenata objekta s unaprijed određenim parametrima.

Drugim riječima, BIM tehnologija se odnosi na metodologiju koja se oslanja na inteligentan, podacima bogat model kao temelj za projektiranje, simulaciju i suradnju kroz sve faze projekta.
Navedenom tehnologijom možemo sve modelirati – elemente zgrade, armaturu, opremu, cjevovode i ventilacijske kanale. Što više elementa definiramo model će izgledati realističnije.

3d building information modeling
bim building information modeling

Zašto Building Information Modeling?

Najvažnija značajka BIM projektiranja jest upravo (kao što i sam naziv kaže) izrada 3D modela građevine (zadavanje svih karakteristika elemenata), umjesto crtanja, odnosno prikaza 1D i 2D elemenata građevine. Prednost je u mnogo bržem i kvalitetnijem načinu projektiranja jer BIM tehnologija omogućuje zadavanje elemenata koji u sebi sadrže mnogo više podataka i karakteristika od običnog crtanja koje sadrži 1D i 2D elemente. Rezultat navedenog jest jedinstven model koji se kasnije koristi za neograničen broj crteža koji su dostupni klikom miša, dok je standardnom metodom potrebno izraditi svaki crtež posebno. BIM projektiranje iziskuje mnogo manje vremena i usklađivanja u kasnijim fazama projektiranja te uključuje sve struke koji sudjeluju u procesu projektiranja

Prednosti BIM-a

Uz BIM tehnologiju, dobiveni modeli mogu se koristiti za izračune, simulacije, analize i izvješća. Sve navedeno nam omogućuje provjeru modela prije konačne izrade. Korištenjem BIM tehnologije mnogo se lakše prati eventualna promjena troškova materijala, planova izgradnje ili procijenjenih troškova održavanja.

Najveća prednost usvajanja BIM-a je što svi sudionici istovremeno rade na stvaranju digitalnog modela te u svakom trenutku mogu vidjeti promjene i napredak ostalih projektnih timova. Također, BIM tehnologija nam nudi mogućnost dijeljenja trodimenzionalnog modela, uz dijeljenje podataka te nadogradnju informacija od strane sadašnjih i novih korisnika iz različitih struka i sektora.

Moguća su dva načina rada s modelom – suradnja na daljinu i kontinuirani uvoz i izvoz podatkovnih datoteka. Kod prve metode projektanti rade s modelom u realnom vremenu, a kod druge se metode podaci uvoze i izvoze koristeći IFC format. Time radne skupine uspoređuju svoju datoteku s najnovijom replikom modela te u svakom trenutku mogu provjeriti točnost novouvedenih elemenata. U današnje vrijeme kad je bitna cijena, brzina, točnost i kvaliteta, BIM (eng. Building Information Modeling) tehnologija nudi rješenje za svaki tip građevine i svaku fazu projektiranja.

3d bim building information modeling