Loading...

Tragwerksplanung für alle tragende Strukturen:

 • Stahlbetonbau

 • Stahlbau

 • Verbundbau / Verbundbauweise 

 • Holzbau

 • Mauerwerksbau

Tragwerksplanung für alle Objekte:

 • Wohnen

 • Büro und Verwaltung

 • Gewerbe

 • Forschung und Lehre

 • Sanierung

RFEM 5 software

Statički proračun RFEM 5 software

Kod izrade glavnog projekta konstrukcije (statički proračun) koristimo specijalizirani software koji proizvodi njemački proizvođač Dlubal:

 • RFEM 5 software koji izračunava unutarnje sile metodom konačnih elemenata (Finite Element Method)
 • omogućuje nam proračun najsloženijih statičkih konstrukcija

Osnovni modul omogućuje:

 • proračun unutarnjih sila

Dodatni moduli omogućuju:

 • dimenzioniranje svih vrsta građevinskih konstrukcija
 • armirano betonske, čelične, drvene, aluminijske, staklene konstrukcije,
 • proračun veza kod čeličnih i drvenih konstrukcija, 
 • proračun temelja, 
 • proračun proboja na pločama, 
 • dinamičku analizu (potres) 
 • mnoge druge module koji su nam potrebni za proračune svih vrsta konstrukcija.

Uz RFEM 5 naše konstrukcije sastavljene od štapastih elemenata proračunavamo Dlubalovim RSTAB 8 softwareom koji je preteča RFEM-a 5 pa je tako i poznat mnogim starijim inženjerima. S RSTAB-om, kao i RFEM-om, mogu se jednostavno i brzo definirati statički sustavi te proračunati unutarnje sile, deformacije i reakcije ležajeva, dok su za dimenzioniranje potrebni dodatni moduli, s obzirom na specifičnost materijala i standarda.

Izvedbeni nacrti

Kod izrade izvedbenih nacrta koristimo Nemetschekov softwareski paket Allplan Engineering koji nam služi da kreiramo BIM (Building Information Modeling) model. 

 • njime koristimo informacije o projektu, uobličene u virtualni 3D model objekta. 
 • Allplan skuplja sve mjerodavne informacije za građevinski projekt u jedan model 
 • svi sudionici u gradnji mogu ih koristiti kako njima najviše odgovara.

Prednosti softwarea:

 • precizno definiranje troškova
 • precizan plan gradnje
 • brže uočavanje potencijalnih problema
 • vjerni prikaz za lakšu komunikaciju
 • olakšana koordinacija sa suradnicima i investitorima
 • kvalitetnija konačna rješenja

Kreiranje BIM modela u Allplanu nije samo ideja prezentirana putem 3D modela, već budući objekt sagrađen digitalno.