Zašto BIM?

Home/Blog/Zašto BIM?

Zašto BIM?

Zašto BIM?

Arhitekti i projektanti veliki dio vremena potroše na izradu projektne dokumentacije. Od uvođenja informatičke tehnologije u projektiranje prošlo je više od 30 godina. U tom razdoblju mnoge stvari su se promijenile i razvile do tih mjera da današnji projektanti moraju biti informatički vrlo obrazovani. Kako tehnologija napreduje, tako je i njima sve teže pratiti razvoj novih tehnologija i trendova. Jedna od njih je svakako BIM.

Uzmimo za primjer tri projektanta koji rade isti posao, ali na tri različita sustava. Prvi radi projekte u CAD okruženju, drugi radi u 3D-u, dok treći uz 3D koristi BIM tehnologiju (Building Information Modeling). Odmah se naslućuje da je onaj koji koristi najnoviju tehnologiju u prednosti. Ili?

Projektiranje u CAD-u je relativno jasno. Objekti se crtaju linijama koje ih predstavljaju, korisnici vjerojatno upotrebljavaju blokove ili eventualno dinamičke blokove. Takav sustav, osim vizualne reprezentacije elemenata, u sebi ne sadrži mnogo dodatnih informacija. Poseban je problem što ti nacrti nisu međusobno povezani. Promjena na jednom dijelu projekta ručno se mora aplicirati i na ostale dijelove projekta. Na takve intervencije gubi se veliki dio vremena. Vrlo često je slučaj da upravo zbog toga nastaju greške i nepodudarnost dijelova projekta.

Da bi se eliminirali neki gore navedeni problemi pri projektiranju sve više projektanata prelazi (ili je već prešlo) na 3D tehnologiju. Na taj se način održava ažurnost dijelova projekata. Promjena na jednom dijelu automatski se aplicira i na ostale relevantne dijelove projekta. No u 3D tehnologiji čest je problem modeliranje i ubacivanje elemenata koji nisu ponuđeni u osnovnoj instalaciji 3D aplikacije. Npr, ukoliko projektant želi neke specifične prozore ili vrata, veliki dio vremena troši se na traženje ili modeliranje istih.  Sljedeći problem je kako iz takvog 3D modela izvući potrebne informacije za izradu projektne dokumentacije. U tom koraku polako se ćete se susresti s pojmom BIM tehnologije.

Ova relativno nova tehnička grana u projektiranju polako postaje standard. Sve je više investitora koji uvjetuju rad u BIM okruženju. U današnje vrijeme vrlo je bitna cijena, brzina, točnost i kvaliteta (nažalost, upravo tim redoslijedom). BIM tehnologija se stoga afirmirala kao standard za većinu kapitalnih projekata.

Dakle, što je Building information modeling?

U projektiranju se pod pojmom BIM podrazumijeva da svaki element u projektu ne sadrži samo vizualni prikaz tog elementa. On u sebi sadrži informacije koje su nam bitne pri izradi projektne dokumentacije. Dakle, u BIM sustavu kreira se model s relevantnim informacijama, odnosno bazom podataka. Te informacije mogu biti dimenzije, količine, vrste materijala, tehničke karakteristike, pozicije, informacije o proizvođačima elemenata, cijene i dr. Kada korisnik ima sve potrebne informacije o elementima koji se nalaze u projektu, kreiranje tehničke dokumentacije je neusporedivo brže, točnije i ažurnije od bilo kojeg drugog sustava.

Takav je sustav daleko superiorniji u odnosu na dosadašnje tehnike projektiranja. No, da biste uspješno krenuli u svijet BIM sustava nije dovoljno samo instalirati neku od aplikacija. BIM nije sama aplikacija u kojoj se radi, BIM je proces projektiranja.

A implementacija?

Upravo radi toga često dolazi do problema u implementaciji BIM tehnologije. Da bi proces bio uspješan potrebno je provesti predradnje kao što su edukacija korisnika, definiranje standarda tvrtke i procesa unutar BIM okruženja. Uz to vrlo je važno imati iskusnog voditelja implementacije sustava koji će nadgledati i rješavati sve informatičko-tehničke probleme u procesu projektiranja te pratiti projektante u izradi prvih projekata u BIM sustavu. Stoga, nužno je angažirati osobu koja ima bogato iskustvo u struci i projektiranju, a ujedno i odlično znanje o informatičkim tehnologijama s naglaskom na BIM sustave.

BIM Management obuhvaća sve informatičke procese u projektiranju na osnovi BIM sustava, od pohrane podataka i kolaboracije između suradnika, modeliranja, do same izrade projekta i ispisa gotove dokumentacije. Posebno je bitno prilagoditi aplikaciju na regionalne standarde i vizualni identitet i standarde tvrtke. Uz to, vrlo važan segment 3D modeliranja je izrada 3D elemenata prema potrebama projekta, što može biti vrlo zahtjevno za projektante. BIM Managementom se postiže standardizacija radnih procesa, unifikacija rada i automatizacija radnih procesa. Na taj način ostvaruju se značajne uštede na vremenu potrebnom za izradu dokumentacije, smanjuje ili gotovo eliminira mogućnost grešaka, posebno prilikom izračuna količina i usklađenosti projekata raznih struka.

Ukoliko su vam potrebne usluge statičara koji radi u BIM-u, pogledajte naše reference i javite nam se s povjerenjem!